معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – کوتاهی عمر در اثر گناه

حضینی به سند خود از عبدالحمید بن محمد و محمد بن یحیی خرقی روایت کرده که: «گفتند: بر ابوالحسن علی بن بشر که بیمار و آشفته خاطر بود، وارد شدیم. وقتی ما را دید از ما کمک خواست و گفت: از خدا بخواهید سلامتی ام را به من برگرداند و نامهای را که نوشتهام توسط شخصی که مورد اعتماد شما است، نزد مولایم ابومحمد حسن بن علی علیهما السلام بفرستید. گفتیم: نامهات کجا است؟ گفت: کنار بسترم. ما دستمان را زیر سجادهی او بردیم نامه را برداشتیم و گشودیم تا آن را بخوانیم که ناگهان در آغاز نامه چشممان به دستخط امام علیه السلام افتاد که در آن مرقوم فرموده بود: ما نامهات را خواندیم و از خداوند بهبودی و سلامتی تو را خواستار شدیم، خداوند متعال از حالا به بعد چهل و نه سال به عمرت افزوده است. خدا را شکر و سپاس گو، در این مدت کارهای نیک و آنچه را دوست داری انجام ده و اگر به گناه آلوده شدی، از کوتاه شدن عمرت ایمن مباش؛ زیرا خداوند آنچه بخواهد انجام خواهد داد. گفتیم: ای علی، سرور و مولایمان نامهات را خوانده و این دستخط آن بزرگوار در پاسخ نامهی تو است. وی همان زمان از جای برخاست و رضایت کنیز خویش را جلب و او را به عنوان صدقه آزاد کرد و پس از سه روز، حواله ای از ابوعمر عثمان بن سعد عمری سمان از سامرا به یکی از بازرگانان کرخ رسید که اموالی را برای علی بن بشر ببرد. و آن اموال را نزد او آورد. علی بن بشر اموال را شماره کرد دید سه برابر اموالی است که صدقه داده است. و این یکی دیگر از معجزات امام علیه السلام به شمار میآید» [۴۶۴] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *