معجزات و کرامات

معجزات وکرامات امام عسکری (ع)

خدای تعالی پیامبران و اوصیای ایشان (ع) را با معجزاتی که دیگر افراد بشر از آوردن نظیر آنها عاجزند، یاری کرده است تا گواه
راستین بر درستی خیر و هدایتی باشد که از طرف خدا برای مردم آوردهاند، که اگر این یاری خدا نبود، آنان در انجام رسالت خود
سست میشدند و کسی گفتههای آنان را تصدیق نمیکرد. از جمله امدادهای الهی آن است که آنچه در باطن مردم میگذشت و
در اعماق دلهاشان پنهان داشتند و آنچه را که در آینده اتفاق میافتاد از همه آنها آگاه میفرمود، خدای تعالی این عنایت را به ائمۀ
هدی (ع) از جمله به امام بزرگوار ابو محمد (ع) فرموده بود .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *