معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن عسکری – دعا

ابو هاشم نقل کرده، میگوید: یکی از شیعیان به محضر امام ابو محمد (ع) نامهای نوشت و در آن نامه درخواست دعا کرده بود،
یا اسمع السامعین، و یا أبصر المبصرین، و یا أنظر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا أرحم » : امام (ع) در پاسخ وی این دعا را نوشت
الراحمین، و یا أحکم الحاکمین، صل علی محمد و آل محمد، و أوسع لی فی رزقی و مدلی فی عمری، و امنن علی برحمتک، و
ای شنواترین شنوندگان، و ای بیناترین بینندگان، و ای نگاه کنندهترین نگاه «. اجعلنی ممن تنتصربه لدینک ولا تستبدل بی غیری
کنندگان، و ای آن که از همه حسابگران زودتر به حساب میرسی، و ای حاکمترین حاکمان، بر محمد و خاندان محمد درود
فرست و در روزی من گشایش بخش و بر عمرم بیفزا و به لطف و رحمتت بر من منت گذار و مرا از جمله کسانی قرار ده که به
وسیله آنها دینت را یاری میکنی و به جای من کسی دیگر را قرار مده! ابوهاشم میگوید: با خود گفتم: بار خدایا مرا از جمله
آری، تو در حزب و در زمره او هستی به شرط » : حزب خودت و در زمره خود قرار بده! امام ابو محمد (ع) رو به من کرد و فرمود
.۱۲ « آن که به خدا ایمان داشته باشی و پیامبر او را تصدیق نمایی
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *