معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن عسکری – مقدر شدن بی نیازی

محمد بن حمزه دوری، نقل کرده است، میگوید: خدمت امام ابو محمد (ع) نامهای نوشتم و از آن حضرت تقاضا کردم دعا کنند
مژده » : تا ثروتمند شود. زیرا که در سختی زندگی به سر میبردم و میترسیم که کارم به رسوایی کشد، امام (ع) در پاسخ من نوشت
باد تو را که از طرف خدای متعال بی نیازی برایت مقدر شده است، پسر عمومیت، یحیی بن حمزه از دنیا رفت و صد هزار درهم از
او بجا مانده و جز تو وارثی ندارد و بزودی آن مبلغ به دست تو خواهد رسید، پس شکر خدا … را به جای آور و مقتصد باشد و از
همان طور که امام (ع) فرموده بود پس از چند روز خیر مرگ پسر عمویم رسید و آن مبلغ عاید من شد و تنگدستی «. اسراف بپرهیز
من برطرف گردید. حق خدا را دادم و به برادران دینی کمک کردم و پس از آن به اعتدال عمل کردم در صورتی که قبلًا ولخرجی
! میکردم ۷
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *