معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام عسکری – عبادت در زندان و آزادی برادر

عدّه ای از مورّخین و محدّثین آورده اند: معتمد عبّاسی همانند دیگر خلفاء بنی العبّاس، هر روز به نوعی سادات بنی الزّهراء را مورد
شکنجه و عذاب های روحی و جسمی قرار میداد، تا آن که روزی دستور داد: امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به همراه
برادرش جعفر دست گیر و زندانی نمایند. هنگامی که امام علیه السلام وارد زندان شد، معتمد عبّاسی به طور مرتّب جویای حالات
او بود که در زندان چه میکند، در پاسخ به او گفته میشد: امام حسن عسکری علیه السلام دائماً روزها را روزه میگیرد و شب ها
مشغول عبادت و مناجات با پروردگار میباشد. و چون چند روزی به همین منوال سپری گشت، معتمد به یکی از وزیران خود
دستور داد تا نزد حضرت ابومحمّد – حسن بن علیّ علیه السلام – برود و پس از رساندن سلام خلیفه، او را از زندان آزاد و روانه
منزلش گرداند. وزیر معتمد گوید: همین که جلوی زندان رسیدم، دیدم الاغی ایستاده، و مثل این که منتظر کسی است که بیاید و
سوارش شود. هنگامی که داخل زندان رفتم، دیدم حضرت لباس های خود را پوشیده و در انتظار خبری است و ظاهرا میدانست که
من آمده ام تا او را از زندان آزاد گردانم. وقتی پیام خلیفه را برایش بازگو کردم، بی درنگ حرکت نمود و سوار الاغ شد؛ ولی
حرکت نکرد و سر جای خود ایستاد، جلو آمدم و عرض کردم: چرا ایستاده ای؟ اظهار داشت: منتظر برادرم جعفر هستم. گفتم: من
فقط مأمور آزادی شما بودم و کاری با جعفر ندارم، او باید فعلًا در زندان باشد. حضرت فرمود: نزد خلیفه برو و به او بگو: ما هر دو
صفحه ۲۳۰ از ۳۰۲
با هم از منزل آمده ایم و اگر هر دو با هم به منزل بازنگردیم، مشکل ساز خواهد شد. لذا وزیر نزد معتمد عبّاسی آمد و پیام حضرت
را برای او مطرح کرد و معتمد نیز دستور آزادی جعفر را صادر کرد؛ و چون خدمت حضرت بازگشت و حکم آزادی جعفر را نیز
( آورد، حضرت به همراه برادرش جعفر به سوی منزل حرکت کردند. ( ۴۶
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *