از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

مقام امام عسکری (ع) نزد دانشمندان معاصر

امام عسکری علیه السلام میان دانشمندان عصر خویش از مقام و جایگاه بلندی برخوردار بود. آنان دربارهی حضرت مطالب شگفتی ابراز داشتهاند که از جملهی آنان، ابو عمرو جاحظ است. وی دربارهی امام علیه السلام میگوید: «اینان کسانیاند که از قریش و یا غیر قریش، به شمار آمده و پس از طالبیان، در یک ردیفند. هر یک از آنان دانشمندی زاهد و پارسا، دلیر، بخشنده، پاکسرشت و منزه است. برخی از آنان خلیفه و پیشوا و برخی در خور این مقامند. فرزند فرزند فرزند… همین طور تا ده نفر که عبارتند از: حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و این امر در هیچ خاندانی از عرب و غیر عرب به وجود نیامده است» [۱۳۹] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *