دیدگاه های دیگران

منزلت امام عسکری نزد راهب مسیحی

در بحارالانوار آمده است هنگامی که بختیشوع از نحوهی انجام رگ زدن حضرت حیرتزده شده بود و هیچ وجهی برای آن گونه رگزنی پیدا نکرده بود، شاگرد خویش را نزد راهب دیر عاقول، که اعلم علمای طب بود، فرستاد و جریان رگزدن امام را در نامهای برای او شرح داد. بطریق میگوید: پس از رسیدن به منزل آن راهب و گفتوگو با وی تصمیم آن طبیب حاذق بر این شد که شخصا به سامرا نزد حضرت عسکری علیهالسلام برود و چنین کاری را انجام دهد و هنگامی که به منزل امام رسیدند خادم حضرت پرسید: صاحب دیر عاقول کیست؟ راهب پاسخ داد: من هستم. آنگاه به اتفاق خادم وارد خانهی حضرت شد و پس از مدتی طولانی راهب مسیحی در حالی از منزل امام خارج شد که دین اسلام را پذیرفته بود و بطریق به من گفت: اکنون مرا به خانهی استاد خویش ببر. با هم نزد بختیشوع رفتیم. هنگامی که استادم متوجه اسلام آوردن راهب مسیحی شده بود شتابزده از او پرسید به چه دلیل از دین مسیح خارج شدی؟ راهب در پاسخ گفت: من مسیح علیهالسلام را یافتم؛ در حضورش اسلام آوردم. استادم به او گفت: آیا مسیح را یافتهای؟ راهب پاسخ داد: بلی یا نظیر او را یافتم؛ چرا که چنین رگزدنی را در همهی عالم کسی جز مسیح بن مریم علیهالسلام انجام نداده است و این مرد در آیات و معجزات همانند مسیح است. آنگاه راهب تازه مسلمان به امام پیوست و هماره در خدمت حضرتش بود تا از دنیا رفت [۳۸۶] . [ صفحه ۲۲۷]
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *