احادیث و سخنان

مکاتبات امام عسکری با شیعیان

اشاره
پیش از ذکر مکاتبات حضرت باید تذکر دهیم که شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روزگار حضرت عسکری علیهالسلام با دیگر زمانها بسیار متفاوت است؛ چرا که امام به دلایل گوناگون زیر حصر نظامی است یا در زندان به سر میبرد. از این رو امام نمیتوانست بسان دیگر ائمه علیهمالسلام به ترتیب اصحاب و یاران خویش بپردازد. شرایط بسیار نابسامان سیاسی این دوره و کوتاه بودن عمر و اندک بودن دورهی امامت حضرت از عواملی است که در این امر نقش داشته است. بدین جهت امام از راه نامه با برخی از شیعیان ارتباط برقرار میکند تا حقایق راستین جامعه و موقعیت حساس زمان را برای آنها بیان کند. و همچنین در برخی از این نامهها امام به تبیین درست مسائل اعتقادی میپردازد، چرا که امام ارتباط حضوری سهل و آسانی با جامعه ندارد تا آنها مسائل دینی و اجتماعی خویش را از حضرت بپرسند و امام به آنها پاسخ دهد. بدین منظور نامههای چندی را امام برای شیعیان صادر کرده که، به نکات مهم برخی از آنها اشاره میکنیم. [ صفحه ۱۵۶]
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *