احادیث و سخنان

نامه امام عسکری درباره اتحاد مسلمانان

امام حسن عسکری (ع) در ضمن نامهای که به «زهری» نوشته است درباره اتحاد مسلمانان چنین مینگارد: «وظیفهی تو اینست که مسلمانان را همانند افراد یک خانواده قرار دهی بزرگسالان [۷۲] همانند پدر و خردسالان را همانند فرزند، همسالان را مانند برادر خود فرض نمائی در چنین فرضی کی میتواند به دیگری ظلم کند؟ و کدام فرد میتواند بر ضد دیگری گام بردارد یا اسرار او را هتک نموده یا اقدام به ضرر او نماید؟. زهری! اگر شیطان خواست در دل تو ایجاد شبهه نماید که تو بر دیگر برادران ایمانی فضیلت و برتری داری چنین شبهات را با این ترتیب از دل خود بیرون آور که آن [ صفحه ۱۲۷] خود بزرگسالتر از تو است بگو او خیلی سابقتر از من به انجام خیرات و مبرات پیشی جسته است و اگر خردسال تر از تو است بگو من خیلی زودتر از او به ارتکاب گناه و معصیت پیش قدم شدهام پس او بهتر از من است و اگر او همسال و هم سن تو است بگو من در مورد گناهان خود مطمئن هستم و یقین دارم ولی دربارهی گناه او در تردید و شک هستم پس چگونه میتوانم شک و تردید را بر یقین خود ترجیح دهم…؟ بدان! بهترین و محبوبترین مردم کسی است که نیکی و خیر او بر مردم سرازیر باشد و اسرار و عیوب مردم را محفوظ داشته و فاش نسازد [۷۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *