احادیث و سخنان

نامه های امام عسکری

برخی نامههای امام – علیهالسلام – جنبههای اعتقادی آن دوران را برای ما آشکار میکند و تزلزل و تنشهای عقیدتی را نشان میدهد. در این نامهها گاه میبینیم که امام بعضی از شیعیان را از سرسری گرفتن دین و عدم تقید به دستورات آن برحذر میدارد و عدم انطباق مفاهیم اسلامی را بر جلوههای زندگی آنان عیان میسازد. در اینجا پارهای از نامههای حضرت به اصحاب خود را نقل میکنیم:
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *