نقش تربیتی و ارشادی

نفوذ امام عسکری در ایران

نگاهی به زندگانی حضرت عسکری علیه السلام نشان میدهد که آن حضرت در نقاط مختلفی از جهان اسلام نفوذ داشته و شیعیان
و دوستداران حضرتش با تلاشهای فراوان و اهتمام، به حضورش رسیده و یا به وسیله نامه و پیک با آن بزرگوار به گفت وگو
میپرداختند. گزارش زیر، یکی از این موارد را نشان میدهد: مردی از علویان در زمان امام عسکری علیه السلام برای کار و امرار
معاش به سوی غرب ایران و بخشهای کوهستانی (جبل) سفر کرد. در آنجا شخصی از اهالی سرپل ذهاب (حلوان) از دوستداران
امام عسکری علیه السلام با وی ملاقات نموده و از مرد علوی پرسید: از کجا آمدهای؟! از سامّرا. آیا در سامّرا فلان محلّه و فلان
کوچه را میشناسی؟ آری. از حسن بن علی علیه السلام خبرداری؟ نه. برای چه به اینجا آمدهای؟ برای کسب درآمد و امرار معاش.
من پنجاه دینار به تو میدهم، آن را بگیر و مرا در سامّرا به خانه حسن بن علی علیه السلام برسان. مرد علوی پیشنهادش را پذیرفته و
او را در سامّرا به محضر امام حسن عسکری علیه السلام آورد. امام در صحن منزل خود نشسته بود که آن مرد به همراه مرد علوی
وارد شد. امام به وی نگاهی کرده، فرمود: آیا تو فلانی هستی؟ بله. پدرت برای تو در مورد ما وصیّتی کرده و تو آمدهای آن را ادا
کنی! چهارهزار دینار به همراه توست، آن را بیاور! آری، چنین است. و آنگاه اموال را به امام پرداخت و سپس امام رو به مرد علوی
کرده، فرمود: تو به ناحیه جبل در ایران رفته بودی تا درآمدی کسب کنی و این مرد، پنجاه دینار برایت پرداخت تا او را نزد ما
آوری و ما نیز به تو پنجاه دینار دیگر میپردازیم. ۲
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *