امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

نقش ویژه امام عسکری (ع) در دوران معتمد

اشاره
علاوه بر امور مهم و مسؤولیتهای عمومی امامت که امام حسن عسکری علیه السلام بدانها میپرداخت، آن حضرت نقشی مشخص و اختصاصی نیز داشت و آن نقش تدارک و آمادهسازی عملی مرحلهی امامت فرزند بزرگوارش حجه بن الحسن علیهما السلام بود؛ مرحلهای که تا خدا بخواهد ادامه یافته و ابرهای تیرهی اندوه غیبت آن حضرت عرصهی این مرحله را فراخواهد گرفت… تا جایی که غم و اندوه فقدان آن حضرت و شوق دیدارش دلهای مرد و زن مؤمن را در شرق و غرب گیتی به درد میآورد و این حسرت و آرزو در نسلهای مؤمن همواره ادامه دارد تا آنگاه که خداوند – تبارک و تعالی – به او اجازهی ظهور عطا فرماید و زمین را پس از آن که از ستم و ظلم آکنده شده، پر از عدل و داد کند. نقش ویژهای که امام حسن عسکری علیه السلام ایفا نمود، زوایا و ابعادی گوناگون داشت، از جملهی آنها پنهان کردن و دور داشتن مسائل از دید فرمانروای ستمکار بود؛ همو که به جهت احساس خطر از پدر و بیم از فرزندی که تاج و تخت همهی ستمگران روی زمین را متلاشی میکرد، لحظهای در مراقبت از خانهی امام علیه السلام غفلت نورزید و آن را زیر نظر داشت. [به همین دلیل] امام حسن عسکری علیه السلام تمام نشانههای ولادت حضرت حجت علیه السلام را مخفی میکرد و در هیچ سند رسمی قانونی از آن بزرگوار نام نبردند. بعد دیگر نقش مربوط به امت به طور عام و شیعه به صورت خاص بود و آن، تأکید بر ولادت امام پس از خود، یعنی حضرت مهدی (عج) و تصریح به امامت ایشان و آمادهسازی افکار برای [پذیرش] غیبت آن حضرت بود. [ صفحه ۲۸۴] در مباحث آتی، به مقداری که توان بررسی آن را داریم و با اعتراف به کاستیها، به زوایا و ابعاد این نقش ویژه اشارهای خواهیم داشت.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *