اصحاب و شاگردان

وکلای امام عسکری (ع) – ایوب بن نوح

از جمله وکلای امام عسکری علیه السلام، ابوالحسین ایوب بن نوح بن دراج نخعی است. او وکیل ابوالحسن (امام هادی) و ابومحمد عسکری علیهما السلام بوده و نزد آنان از مقامی والا برخوردار و فوقالعاده با تقوا بود و بسیار عبادت میکرد و در روایاتش مورد اعتماد بود. پدرش نوح بن دراج در کوفه دارای کرسی قضاوت بوده و اعتقادی درست داشت… [۵۸۵] . شیخ او را در الغیبه در زمرهی نمایندگان و وکلای مورد ستایش حضرت ذکر کرده و آورده است: «عمرو بن سعید مداینی گفته است: در «صریا» خدمت ابوالحسن (امام هادی) علیه السلام بودم که ایوب بن نوح، خدمت حضرت رسید و مقابل امام ایستاد. حضرت به او فرمانی داد و او بازگشت. ابوالحسن علیه السلام رو به من کرد و فرمود: ای عمرو، اگر دوست داری به مردی از بهشتیان بنگری، به این مرد بنگر» [۵۸۶] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *