احادیث و سخنان

پرسش و پاسخ با امام عسکری (ع)

کلینی از اسحاق روایت کرده است: «حسن بن ظریف برایم نقل کرد و گفت: دو مسأله در قلبم خطور کرد و خواستم به وسیلهی مکاتبه، آنها را از ابومحمد علیه السلام بپرسم. حضور وی نامه نوشتم و از آن بزرگوار پرسیدم: آنگاه که قائم علیه السلام قیام میکند چگونه داوری میکند و جایگاه قضاوت حضرت، کجا است؟ همچنین میخواستم در مورد تب دو روز در میان بپرسم که از پرسش در خصوص تب، غافل شدم. پاسخ آمد: دربارهی قائم علیه السلام پرسیده بودی. آنگاه که وی [ صفحه ۲۳۳] قیام میکند، مانند داود علیه السلام به علم خویش میان مردم قضاوت مینماید و نیازی به شاهد و بینه ندارد. نیز میخواستی دربارهی تب دو روز در میان بپرسی که فراموش کردی. در ورقهای بنویس (یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم) و آن را بر فرد تبدار بیاویز، به اذن الهی شفا و بهبودی مییابد. آنچه را ابومحمد علیه السلام فرموده بود، نوشته و بر بیمار آویختم و او بهبودی یافت» [۴۵۲] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *