احادیث و سخنان

پیشرفت علمی قم در زمان امام عسکری

این شهر از نظر علمی به تدریج شکوفا شد تا آن که در زمان غیبت صغری به صورت بالاترین مرکز علمی جهان اسلام درآمده عالمان و راویان و شخصیتهایی علمی همچون سعد بن عبدالله اشعری و دیگران، در این شهر حضور داشتند و دانشمندان بزرگ و برجستهای در علوم گوناگون اسلامی، توسط آنان تربیت یافتند و شیفتگان، رو بدان سو نهادند تا از چشمهی زلال علوم اهلبیت علیهم السلام سیراب گردند. آنچه مؤید گفته ما است، مطلبی است که شیخ طوسی در غیبت آورده و حاکی از توجه و عنایت وکیل سوم حضرت حجت علیه السلام به آن سامان و علمای آن جا است و لذا کتاب التأدیب را برای آنان فرستاد تا آن را بررسی کنند. وی گفت: «حسین بن عبیدالله از ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود قمی برایم نقل کرد و گفت: سلامه بن محمد برایم روایت کرد که: شیخ حسین بن روح رضی الله عنه کتاب التأدیب را به قم فرستاد و به جمعی از فقهای این شهر نامهای نوشت که: این کتاب را به دقت مورد بررسی قرار دهید و اگر موردی در آن، مخالف با دیدگاه شما است مرا در جریان بگذارید. آنان در پاسخ وی نوشتند: همهی این کتاب صحیح بوده و چیزی مخالف نظریهی ما در آن وجود ندارد، جز این که در آن آمده است: صاعی که در فطره باید پرداخت گردد نصف صاع از طعام است، در صورتی که ما طعام را مانند جو میدانیم که از ناحیهی هر نفر یک صاع باید پرداخت شود» [۳۹۲] . [ صفحه ۲۰۸]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *