کتابنامه

کتاب شناسی امام عسکری علیه السلام

کتاب شناسی امام عسکری علیه السلام
از آنجا که امر – پژوهش – نیازمند – منابع – می باشد، در این نوشتار سعی شده کتاب های مربوط به زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، فهرست وار، به پیشگاه خوانند و محقّقان گرامی تقدیم گردد.
۱- آخرین خورشید پیدا؛ نگرش کوتاه بر زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران، ۱۳۷۵، رقعی، ۹۶ ص.
۲- آشنایی با معصومین؛ معصوم سیزدهم امام حسن عسکری علیه السلام، مهدی آیت اللهی، تهران، جهان آرا، ۱۳۷۰، خشتی، ۲۴ ص.
۳- آشنایی با معصومین؛ معصوم سیزدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، مهدی آیت اللهی، (به زبان تاجیکی)، قم، انصاریان، ۱۳۷۵، وزیری، ۲۸ ص.
۴- آفتاب در زندان، سعید آل رسول، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، رقعی، ۳۶ ص.
۵- امام حسن عسکری علیه السلام، کاظم ارفع، تهران، فیض کاشانی، ۱۳۷۹، رقعی، ۴۸ ص.
۶- امام حسن عسکری علیه السلام (امام یازدهم)، عباس قدیانی، تهران، فردا به، ۱۳۷۸، رقعی، ۲۸ ص.
۷- الامام الحادی عشر الامام الحسن بن علی العسکری علیه السلام، گروهی از نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی، قم، مؤسّسه در راه حق، ۱۳۷۰، رقعی،۳۸ص.
۸- الامام الحادی عشر الحسن العسکری علیه السلام، شیخ محمد حسن قبیسی عاملی، بیروت، ۱۴۰۳ ق. وزیری، ۸۲ ص.
۹- الامام الحسن العسکری علیه السلام (مصوّر)، سید مهدی آیت اللهی، ترجمه کمال السّید، قم، انصاریان، ۱۳۷۴، وزیری، ۲۲ ص.
۱۰- الامام الحسن العسکری علیه السلام (مصوّر)، میرابوالفتح دعوتی، بیروت، الدّارالاسلامیه، ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۲۱ ص.
۱۱- الامام الحسن العسکری علیه السلام، علی محمد علی دُخَیل، بیروت، دارالتّوجیه الاسلامی، ۱۳۹۴ ق، رقعی، ۸۴ ص.
۱۲- الامام الحسن العسکری علیه السلام، گروهی از نویسندگان، مؤسّسه الامام الحسین علیه السلام، ۱۴۱۳ ق، رقعی، ۲۱ ص.
۱۳- الامام الحسن العسکری علیه السلام، گروه نویسندگان، تهران، مؤسّسه البلاغ، ۱۴۱۰ ق، جیبی، ۷۱ ص.
۱۴- الامام الحسن العسکری علیه السلام، عبدالودود امین، کویت، دارالتّوجیه الاسلامی، ۱۴۰۰ ق.
۱۵- الامام الحسن العسکری علیه السلام من المهد الی اللحد، سید محمد کاظم حائری قزوینی، قم، کتابفروشی بصیرتی، ۱۴۱۳ ق، وزیری، ۳۴۲ ص.
۱۶- الامام العسکری علیه السلام، گروه نویسندگان، بیروت، دارالزّهراء، ۱۴۱۳ ق.
۱۷- الامام العسکری علیه السلام، شیخ محمد رضا حکیمی حائری، مؤسّسه الأعلمی، ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۲۲۳ ص.
۱۸- الامام العسکری علیه السلام، قدوه و اسوه، سید محمدتقی مدرّسی، تهران، رابطه الاخوه الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق، رقعی، ۸۲ ص.
۱۹- اعلام الهدایه، الامام الحسن بن علی العسکری علیه السلام، مجمع جهانی اهل بیت، قم، مرکز چاپ و نشر مجمع جهانی اهل بیت، ۱۴۲۲ ق؛ وزیری، ۲۴۲ ص.
۲۰- با خورشید سامرّا؛ تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، محمدجواد طبسی حائری، ترجمه عباس جلالی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹، وزیری، ۳۴۴ ص.
۲۱- برگزیدگان؛ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، عبداللّه طاهر خانی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۳، رقعی، ۱۳۱ ص.
۲۲- تاریخ سامرّا، ذبیح اللّه محلاّتی، ج ۳، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۸ ق، وزیری، ۰۳۴/۱ ص.
۲۳- تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، باقرشریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، ۱۳۷۱، وزیری، ۳۵۷ ص.
۲۴- ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار، زندگانی حضرت امام محمدتقی و امام علی النّقی و امام حسن عسکری علیهم السلام، محمدباقر مجلسی، ترجمه موسی خسروی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۹ ق، وزیری، ۳۰۸ ص.
/پاورقی ۱- شایان توجّه اینکه: زندگانی امام عسکری علیه السلام در جلد ۵۰ بحارالانوار مؤسسه الوفاء بیروت نیز آمده./
۲۵- تحلیلی از زندگی و زمان امام عسکری علیه السلام، گروهی از نویسندگان، قم، مؤسّسه احیاء و نشر میراث اسلامی، ۱۳۵۷، ۱۴۹ ص.
۲۶- تفسیر فاتحه الکتاب، از امام حسن عسکری علیه السلام و پژوهشی پیرامون آن، عبدالحسین امینی، ترجمه قدرت اللّه حسینی شاهمرادی، تهران، حدیث، ۱۳۷۶، وزیری، ۷۲ ص.
۲۷- التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام، سید محمد باقر موحد ابطحی، قم، مدرسه الامام المهدی علیه السلام، وزیری، ۱۴۰۹ ق.
۲۸- چهل حدیث سیره عسکریین، امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام، سید حسین زینالی تیلی، قم، نشر معروف، ۱۳۷۸، جیبی، ۸۰ ص.
۲۹- چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام، عبداللّه صالحی نجف آبادی، قم، مهدی یار، ۱۳۸۱، رقعی، ۱۳۶ ص.
۳۰- جزاء اعداء الامام العسکری علیه السلام فی الدّنیا، سید هاشم ناجی موسوی جزائری، قم، چاپخانه دانش، ۱۴۱۹ ق، وزیری، ۱۲۷ ص.
۳۱- حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دن قیرخ حدیث، یازان قورولو، ترجمه حسین سرخابلی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۱، رقعی، ۱۷ ص.
۳۲- حیاه الامام العسکری علیه السلام، محمدجواد طبسی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲، وزیری، ۳۹۱ ص.
۳۳- دعای عاشقان، شیخ عباس قمی، به اهتمام حسین نورائی، تهران، هیراد بشارت، ۱۳۸۰، جیبی، ۶۴ ص.
۳۴- داستان زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، امیرمهدی مراد حاصل، تهران، کانون انتشارات پیام نور، ۱۳۷۸، رقعی، ۳۲ص.
۳۵- داستانهایی از امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، قاسم میرخلف زاده، قم، مهدی یار، ۱۳۸۰، رقعی، ۱۸۴ ص.
۳۶- در آستانه غیبت؛ زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، محمد دشتی و مهدی صادقی، تهران، فیض کاشانی، ۱۳۷۷، وزیری، ۳۰۸ ص.
۳۷- دیدار شیرین؛ گزیده ای از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، مسلم ناصری، تهران، پیام آزادی، ۱۳۸۱، رقعی، ۹۶ ص.
۳۸- ذکری مولد الامام الحسن العسکری علیه السلام، گروهی از نویسندگان، نجف، مطبعه الغری، ۱۳۸۶ ق، رقعی، ۳۶ ص.
۳۹- راز بزرگ؛ مهدی رحیمی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، خشتی، ۲۴ ص.
۴۰- زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، منصور کریمیان، تهران، اشرفی، ۱۳۷۹، رقعی، ۴۰ ص.
۴۱- زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، گروهی از علمای لبنان، ترجمه حمید رضا کفّاش، تهران، عابد، ۱۳۷۹، رقعی، ۶۴ ص.
۴۲- زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رضا استادی، قم، دفتر نشر برگزیده، ۱۳۸۰، رقعی، ۴۰ ص.
۴۳- زندگی و سیمای امام حسن عسکری علیه السلام، محمدتقی مدرّسی، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، انصارالحسین علیه السلام، ۱۳۷۲، وزیری، ۹۱ ص.
۴۴- زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، نسل جوان، ۱۳۵۶، رقعی، ۱۴۰ ص.
۴۵- زندگانی عسکریین و تاریخچه سامرّا، ابوالقاسم سحاب، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۵ ق، ۱۱۳ ص.
۴۶- زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، باقرشریف قرشی، ترجمه سید حسن اسلامی، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، ۱۳۷۴، وزیری، ۲۸۴ ص.
۴۷- سخنان گهربار امام حسن عسکری علیه السلام، منصور کریمیان، تهران، اشرفی، ۱۳۸۰، جیبی، ۲۸ ص.
۴۸- ستارگان درخشان؛ سرگذشت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، محمدجواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۱، جیبی، ۲۳۸ ص.
۴۹- سیمای سامرّا؛ سینای سه موسی، محمد صحّتی سردرودی، تهران، ۱۳۷۴، ۱۷۶ ص.
۵۰- سرگذشت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، محمد جواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، جیبی، ۲۳۶ ص.
۵۱- شهر بی حصار؛ داستان زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، رضا شیرازی، تهران، پیام آزادی، ۱۳۷۴، ۱۱۹ ص.
۵۲- غریب تنها؛ زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، مهدی شمس الدّین، قم، نورنگار، ۱۳۷۷، پالتویی، ۴۸ ص.
۵۳- عجائب و معجزات شگفت انگیزی از امام حسن عسکری علیه السلام، قم، گل یاس، ۱۳۷۹، رقعی، ۱۳۰ ص.
۵۴- کرامات و مقامات عرفانی امام حسن عسکری علیه السلام، علی حسینی قمی، قم، نبوغ، ۱۳۸۱، رقعی، ۷۲ ص.
۵۵- مجلس عروسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، عبدالحسین معین قمی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۹، رقعی، ۹۸ ص.
۵۶- مسند الامام العسکری ابو محمد الحسن بن علی علیهما السلام، عزیزاللّه عُطاردی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۳۷۱ ص.
۵۷- منهاج التّحرّک عند الامام العسکری علیه السلام، عبدالکریم آل نجف، تهران، ۱۴۰۲ ق، وزیری، ۱۳۵ ص.
۵۸- وفات الامام الحسن العسکری علیه السلام، شیخ حسن بن شیخ محمد عصفوری درازی بحرانی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۲ ق، رقعی، ۵۶ ص.
۵۹- ولاده الامام الحسن العسکری علیه السلام، سید محمدحسین طالقانی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۸ ق، رقعی، ۴۴ ص.
۶۰- نگاهی بر زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشر مطهّر، ۱۳۷۴، ۱۴۴ ص.

پدید آورنده: علی کرجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *