معجزات و کرامات

کرامات و معجزات امام عسکری – مؤمنان به کدام پهلو میخوابند؟

احمد بن اسحاق اشعری میگوید: به امام علیه السلام گفتم: فدایت شوم! عارضهای برای من پیش آمده که مرا غمگین کرده است، خواستم از پدر بزرگوارتان سؤال کنم، امّا میسّر نشد و ایشان رحلت فرمودند.
امام علیه السلام پرسیدند: ای احمد! آن چیست؟ گفتم: مولای من! از پدران بزرگوارتان نقل شده که انبیا بر قفا میخوابند و مؤمنان بر طرف راست، منافقان بر طرف چپ و شیاطین بر رویشان میخوابند.
ایشان فرمودند: (بله) چنین است، گفتم: مولای من! من هرقدر تلاش میکنم که بر پهلوی راستم بخوابم، (نمیتوانم و) خوابم نمیبرد، امام علیه السلام مقداری ساکت ماندند و بعد فرمودند: ای احمد! جلو بیا، من جلو رفتم، ایشان فرمودند: دستت را به زیر لباست داخل کن، من دستم را زیر لباس بُردم، سپس آن حضرت علیه السلام دست خودشان را از زیر لباس بیرون آورد و زیر لباس من بُرد، سپس دست راستشان را به پهلوی چپ من و دست چپشان را به پهلوی راست من، سه مرتبه کشیدند.
احمد بن اسحاق میگوید: از روزی که امام علیه السلام این کار را انجام دادند، من دیگر نمیتوانم بر پهلوی چپ بخوابم و خوابم نمیبرد، (خوب و سالم شدم).(۴۰)
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته: محمد حسین زارعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *