معجزات و کرامات

کرامات و معجزات امام عسکری – مراقب فتنه باش

محمد بن علی سمری که یکی از نزدیکترین و صمیمیترین یاران امام حسن عسکری علیه السلام بود، میگوید: آن حضرت به من نامه نوشتند و فرمودند: فتنهای برای شما پیش خواهد آمد، آماده باشید. بعد از سه روز در میان بنیهاشم اختلافی روی داد، من به امام علیه السلام نوشتم: آیا این همان فتنه است؟ ایشان پاسخ دادند: این، آن فتنه نیست. مواظب باشید! پس از چند روز معتز (خلیفه) کشته شد.(۲۰)
امام حسن عسکری علیه السلام حدود بیست روز پیش از قتل معتز (خلیفه) به اسحاق بن جعفر زبیری نوشتند: در خانه خود بمان، حادثه مهمی اتفاق خواهد افتاد. اسحاق بن جعفر زبیری میگوید: پس از آنکه «بریحه» کشته شد، من به محضر امام علیه السلام نوشتم: حادثهای که فرموده بودید، رُخ داد؛ اکنون چه کار کنم؟ امام علیه السلام پاسخ دادند: حادثهای که من گفتم، یک حادثه دیگری به غیر از این حادثه است. طولی نکشید که معتز کشته شد.(۲۱)
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته: محمد حسین زارعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *