آرشیو اخلاق و فضائل

 • « بابُ المعروف » ، یکی از درهای بهشت » : ابوهاشم میگوید: روزی در محضر امام عسکری علیه السلام بودم، آن حضرت فرمودتا این را «. است. از آن […] 0

  امام عسکری ترغیب به خدمت رسانی

  « بابُ المعروف » ، یکی از درهای بهشت » : ابوهاشم میگوید: روزی در محضر امام عسکری علیه السلام بودم، آن حضرت فرمودتا این را «. است. از آن […]

  ادامه ...

 • چگونه عقل میتواند نیایش شخصی را درک کند که در سن صغر میگوید ما برای علم و عبادت آفریده شدیم نه برای بازی و بیهوده زیستن و چگونه قلم میتواند […] 0

  نیایش امام عسکری

  چگونه عقل میتواند نیایش شخصی را درک کند که در سن صغر میگوید ما برای علم و عبادت آفریده شدیم نه برای بازی و بیهوده زیستن و چگونه قلم میتواند […]

  ادامه ...

 • یکی از ارزشهای اصیل و برجستهای که امام از آن برخوردار بود «عصمت» [ صفحه ۴۳] است که شرط اساسی امامت نزد شیعیان به شمار میرود، یعنی آنکه امام نه […] 0

  عصمت امام عسکری

  یکی از ارزشهای اصیل و برجستهای که امام از آن برخوردار بود «عصمت» [ صفحه ۴۳] است که شرط اساسی امامت نزد شیعیان به شمار میرود، یعنی آنکه امام نه […]

  ادامه ...

 • یکی از پدیدههای آشکار در دوران کودکی امام حسن عسکری [ صفحه ۱۹] – علیهالسلام – خداترسی و بیم از حضرت حق بود. ایشان از همان دورهی کودکی در اندیشه […] 0

  خداترسی امام عسکری

  یکی از پدیدههای آشکار در دوران کودکی امام حسن عسکری [ صفحه ۱۹] – علیهالسلام – خداترسی و بیم از حضرت حق بود. ایشان از همان دورهی کودکی در اندیشه […]

  ادامه ...

 • احمد بن عبیداللّه بن خاقان که پدرش از مهرههای مهمّ دستگاه خلافتِ ستم پیشه بنی عبّاس و از وزیران آن به شمار میرفت و خودصفحه ۱۱۶ از ۳۰۲نیز از مخالفان […] 0

  تجلی فضائل امام عسکری

  احمد بن عبیداللّه بن خاقان که پدرش از مهرههای مهمّ دستگاه خلافتِ ستم پیشه بنی عبّاس و از وزیران آن به شمار میرفت و خودصفحه ۱۱۶ از ۳۰۲نیز از مخالفان […]

  ادامه ...

 • یکی از صفات ممتاز امام علیهالسلام حلم ایشان است. اگر پژوهندهای به بحث در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی زمان حضرت بپردازد، متوجه خواهد شد که این صفت در سراسر وجود […] 0

  حلم و بردباری امام عسکری

  یکی از صفات ممتاز امام علیهالسلام حلم ایشان است. اگر پژوهندهای به بحث در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی زمان حضرت بپردازد، متوجه خواهد شد که این صفت در سراسر وجود […]

  ادامه ...

 • حکومت ستمگر بنی عبّاس، امام عسکری علیه السلام را نزد شخصی به نام: علی بن نارمش که یکی از عناصر جنایتکار و ازدشمنان سرسخت آلابوطالب بود زندانی کرد. سران بنی […] 0

  اخلاق وتحول آفرینی امام عسکری

  حکومت ستمگر بنی عبّاس، امام عسکری علیه السلام را نزد شخصی به نام: علی بن نارمش که یکی از عناصر جنایتکار و ازدشمنان سرسخت آلابوطالب بود زندانی کرد. سران بنی […]

  ادامه ...

 • خضوع دوست در برابر هیبت امام عسکری (ع) احمد بن عبد اللّه مى‏گوید: پدرم به غایت متکبّر بود و هیچ احدى را براى تعظیم قیام نمى ‏نمود. روزى دیدم مردى […] 0

  خضوع دوست در برابر هیبت امام عسکری (ع)

  خضوع دوست در برابر هیبت امام عسکری (ع) احمد بن عبد اللّه مى‏گوید: پدرم به غایت متکبّر بود و هیچ احدى را براى تعظیم قیام نمى ‏نمود. روزى دیدم مردى […]

  ادامه ...

 • ابوالحسن ربّانی سبزواری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای شیعه است، رهبری که در تمام عمر کوتاهخویش ( ۲۸ سال) مدّتی را در پادگانی در سامّرا، به همراه […] 0

  امام عسکری نماد فضیلتها

  ابوالحسن ربّانی سبزواری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای شیعه است، رهبری که در تمام عمر کوتاهخویش ( ۲۸ سال) مدّتی را در پادگانی در سامّرا، به همراه […]

  ادامه ...

 • سخنان آرامش بخش امام حسن عسکری علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام الگوی محبت و آرامش است؛ زیرا محبت، با او معنا می گرفت و در نگاهش موج می […] 0

  سخنان آرامش بخش امام حسن عسکری علیه السلام

  سخنان آرامش بخش امام حسن عسکری علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام الگوی محبت و آرامش است؛ زیرا محبت، با او معنا می گرفت و در نگاهش موج می […]

  ادامه ...