آرشیو خاندان

 • در میان اصحاب امام دهم، بر میخوریم به چهره هایی چون ((علی بن جعفر میناوی)) که متوکل او را به زندان انداخت ومیخواست بکشد. دیگر ادیب معروف، ابن السکیت که […] 0

  اصحاب و یاران امام هادی

  در میان اصحاب امام دهم، بر میخوریم به چهره هایی چون ((علی بن جعفر میناوی)) که متوکل او را به زندان انداخت ومیخواست بکشد. دیگر ادیب معروف، ابن السکیت که […]

  ادامه ...

 • این لقب از القابی است که میان دوستداران حضرتش مشهور گشته است. تا جایی که بسیاری از علمای اهل رجال او را با چنین لقبی معرفی میکنند و در لوح […] 0

  القاب امام عسکری عسکری

  این لقب از القابی است که میان دوستداران حضرتش مشهور گشته است. تا جایی که بسیاری از علمای اهل رجال او را با چنین لقبی معرفی میکنند و در لوح […]

  ادامه ...

 • ازدواج امام یازدهم (ع) امام حسن عسکری علیه السلام بابانویی شایسته به نام «نرجس‏»[i] ازدواج نمودکه به نام‏های دیگری چون «سوسن‏»[ii] ، «صیقل‏»[iii] یا «صقیل‏» و «ملیکه‏»[iv] نیز نامیده شده […] 0

  ازدواج امام یازدهم (ع)

  ازدواج امام یازدهم (ع) امام حسن عسکری علیه السلام بابانویی شایسته به نام «نرجس‏»[i] ازدواج نمودکه به نام‏های دیگری چون «سوسن‏»[ii] ، «صیقل‏»[iii] یا «صقیل‏» و «ملیکه‏»[iv] نیز نامیده شده […]

  ادامه ...

 • وقتی که امام وارد بر متوکل شد مشاهده نمودند او [ صفحه ۶۲] در صدر مجلس بزم نشسته و در دست گیلاس شراب مشغول میگساری است دستور داد امام را […] 0

  امام هادی در مجلس بزم متوکل

  وقتی که امام وارد بر متوکل شد مشاهده نمودند او [ صفحه ۶۲] در صدر مجلس بزم نشسته و در دست گیلاس شراب مشغول میگساری است دستور داد امام را […]

  ادامه ...

 • این لقب از جمله القابی است که در لوح مقدس بود و آن لوح نزد حضرت زهرا علیهاالسلام نگاهداری میشد و جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله آن را نزد […] 0

  القاب امام عسکری (ع) – رفیق

  این لقب از جمله القابی است که در لوح مقدس بود و آن لوح نزد حضرت زهرا علیهاالسلام نگاهداری میشد و جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله آن را نزد […]

  ادامه ...

 • اشارهتاریخ دربارهی زندگی امام عسکری علیه السلام در کنار پدرش امام هادی علیه السلام جز اندکی که از روایات بر میآید، چیزی برای ما بازگو نکرده و آنچه به ما […] 0

  زندگی امام عسکری (ع) در کنار پدر

  اشارهتاریخ دربارهی زندگی امام عسکری علیه السلام در کنار پدرش امام هادی علیه السلام جز اندکی که از روایات بر میآید، چیزی برای ما بازگو نکرده و آنچه به ما […]

  ادامه ...

 • امام هادی زیباترین نام، نام عم بزرگشان را بر فرزند نهادند «حسن» نام آقای جوانان بهشت و ریحانهی رسول خدا که خداوند او را بدین نام خوانده بود.برگرفته از کتاب […] 0

  نامگذاری امام عسکری

  امام هادی زیباترین نام، نام عم بزرگشان را بر فرزند نهادند «حسن» نام آقای جوانان بهشت و ریحانهی رسول خدا که خداوند او را بدین نام خوانده بود.برگرفته از کتاب […]

  ادامه ...

 • دلیل لقب عسکری برای امام هادی و امام حسن عسکری شیخ صدوق می گوید:« از اساتید خود شنیدم که می گفتند نام محله ای که امام هادی و امام حسن […] 0

  دلیل لقب عسکری برای امام هادی و امام حسن عسکری

  دلیل لقب عسکری برای امام هادی و امام حسن عسکری شیخ صدوق می گوید:« از اساتید خود شنیدم که می گفتند نام محله ای که امام هادی و امام حسن […]

  ادامه ...

 • اشارهامام عسکری علیه السلام دو فرزند به جای گذاشت؛ یکی حجت قائم – مهدی صلوات الله علیه – و دیگری موسی. این سخن از پرس و جویی که ابراهیم بن […] 0

  فرزندان امام عسکری (ع) – داشتن دو فرزند

  اشارهامام عسکری علیه السلام دو فرزند به جای گذاشت؛ یکی حجت قائم – مهدی صلوات الله علیه – و دیگری موسی. این سخن از پرس و جویی که ابراهیم بن […]

  ادامه ...

 • مادر بزرگوار حضرت پاکترین، پارساترین، پاکدامنترین و والاترین بانوی زمان خود بودند و راویان، ایشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمردهاند. [۴] . [ صفحه ۱۳] امام هادی – […] 0

  مادر امام عسکری

  مادر بزرگوار حضرت پاکترین، پارساترین، پاکدامنترین و والاترین بانوی زمان خود بودند و راویان، ایشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمردهاند. [۴] . [ صفحه ۱۳] امام هادی – […]

  ادامه ...